Sudori ISCIR

Iron & Steel Design posedă echipă de sudori autorizați ISCIR, inginer responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR.

 

Importanța sudării ca mijloc de asamblare folosit la montarea și repararea instalațiilor mecanice sub presiune și a instalațiilor de ridicat.

Sudarea autorizată ISCIR include sudura cu electrozi înveliți sudură ce are o mare aplicabilitate, în ceea ce privește materialele de bază, grosmile acestora, pozițiile de sudare și condițiile de lucru.

Prin procedeul de sudare cu electrozi înveliți, pot fi sudate în orice poziție, oțeluri, fonte, cupru și aliajele sale, aluminiu și aliajele sale, titan, nichel, magneziu și aliajele sale, cu grosimi de peste 0,8 mm.

Un sudor autorizat ISCIR cunoaște foarte bine acest procedeu care poate fi folosit în condițiile foarte dificile ale șantierului și chiar sub apă.

 

Clasificare procedeelor de sudare:

 

În conformitate cu ISO 4063:1998, procedeele de sudare se clasifică astfel:

111 sudare cu arc electric cu electrod învelit

114 sudare cu arc electric cu sârmă tubulară

121 sudare su strat de flux cu electrod sârmă

131 sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod fuzibil(MIG)

135 sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu electrod fuzibil(MAG)

136 sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu sârmă tubulară

137 sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu sârmă tubulară

141 sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de volfram(WIG)

15   sudare cu plazmă

311 sudare oxiacetilenică

 

Sudabilitatea oțelurilor, reprezintă una dintre cele mai importante ramuri a sudării ISCIR

 

Prin sudabilitate se înțelege capacitatea unui material sau aliaj de a putea fi îmbinat prin sudare astfel încât îmbinarea să corespundă condițiilor tehnice cerute în exploatare, fără a fi necesar ca în timpul sudării să se recurgă la procese tehnologice suplimentare (preîncalzire, tratamente termice)

În timpul sudării, ca urmare a încălzirilor și răcirilor bruște și succesive, materialul pieselor suferă transformări care influențează negativ calitatea îmbinărilor sudate. De asemenea, în timpul sudării cu gaz sau cu arc electric, datorită temperaturilor înalte, au loc procese fizico-chimice care modifică compoziția metalului sudat, rezultând depuneri necorespunzătoare. De aceea, nu ori ce metal poate fi sudat în condiții obișnuite de atelier sau șantier, iar cunoașterea sudabilității are o importanță deosebită pentru determinarea modului de comportare în condiții practice.

Sudabilitatea este influențată de anumiți factori:

-metalurgici;

-constructivi;

-tehnologici;

-de exploatare.

 

Clasificarea oțelurilor după sudabilitate:

-sudabile;

-satisfăcător sudabile;

-limitat sudabile;

-rău sudabile.

 

Orice sudor autorizat ISCIR cunoaște aceste lucruri și știe foarte bine că în practică sudabilitatea este apreciată după conținutul de C și al elementelor de aliere. Alierea oțelurilor micșorând în general sudabilitatea lor. Metalele și aliajele neferoase se sudează în condiții satisfacătoare prin aplicarea procedeelor de sudare corespunzătoare; în general, aceste materiale sudându-se bine cu gaz, cu arc, sau cu mediu de gaze protectoare. La sudarea metalelor satisfăcător sau limitat sudabile sunt necesare aproape întodeauna, preîncălzirea sau tratamente termice după sudare, mai ales la construcțiile importante.